Title Hits
SEMINAR PERANCANGAN DAN PENGURUSAN ASAS DERAF PERJANJIAN KONTRAK KERAJAAN : PENGURUSAN DAN PEMBIAYAAN (27 - 28 OGOS 2018) 338
SEMINAR PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN PENILAIAN KEROSAKAN STRUKTUR MENGIKUT PROSEDUR DAN TATACARA PEROLEHAN, 14 MEI 2018 378
SIMPOSIUM INTEGRITI TADBIR URUS PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI (2-3 MEI 2018) 412
SEMINAR INTENSIF PRA PERSARAAN "PERSEDIAAN KE ALAM BARU'', 23-24 NOVEMBER 2016 1722
SEMINAR PEMAHAMAN PERANAN DAN KEPENTINGAN PEGAWAI PENERIMA DAN PEMBERI MAKLUMAT BAGI JABATAN DAN AGENSI PADA 15 NOVEMBER 2016 1291
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EFEKTIF BAGI BADAN BERKANUN, PBT DAN ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI MELAKA 2016, 10-12 NOVEMBER 2016 1799
SEMINAR PEMANTAPAN PERANAN JURUAUDIT DALAM (30 - 31 MEI 2016) 1835
SEMINAR PEMATUHAN AUDITAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM, 15-16 MAC 2016 1910
SEMINAR STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN (NBOS) PADA 16-17 FEB 2016 2630
SEMINAR SIASATAN DALAM & PENDAKWAAN SALAHLAKU PEKERJA, 28 - 29 OKTOBER 2015 1807
TAKLIMAT PENGHANTARAN DAN PEMBAYARAN CUKAI GST (KESALAHAN DALAM PENYEDIAAN PENYATA GST) PADA 22 OKTOBER 2015 1907
SEMINAR PEMAHAMAN DAN PENGURUSAN TINDAKAN TATATERTIB PADA 12-13 MEI 2015 1289
SEMINAR AHLI MAJLIS PIHAK BERKUASA TEMPATAN 2015 PADA 31 MAC 2015 1688
SEMINAR PENYELIA DAN JURUTEKNIK CEMERLANG PENINGKATAN PRESTASI & PRODUKTIVITI ORGANISASI, 24-25 MAC 2015 1638
SEMINAR KEPENTINGAN DAN AMALAN TERBAIK IKRAR INTEGRITI KORPORAT (CIP) PADA 20 MAC 2015 1545
TAKLIMAT TATACARA PENGENDALIAN PANJAR WANG RUNCIT BERINTEGRITI PADA 17-18 MAC 2015 1640
Kursus Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti (IA) pada 9-11 Mac 2015 1709
Kursus Tatacara Pengurusan Dan Pengauditan Aset Tak Alih Kerajaan (TPATA) pada 4 - 5 Mac 2015 4134
Kursus Integriti Masa, Hebat Diri, Cemerlang Organisasi pada 2-3 Mac 2015 1561
Kursus Pra Persaraan (Skim & Faedah Persaraan Anggota Perkhidmatan Awam) pada 11-12 Februari 2015 2963
Kursus Kontrak & Perjanjian Bertulis pada 16 -17 Februari 2015 1263
Kursus Pengurusan Kewangan & Tatacara Perundangan Kebankrapan pada 10 -11 Februari 2015 1202
Seminar Pengaduan Awam : Perspektif Baru Dalam Pengurusan Aduan pada 16 - 17 Februari 2015 1603
KURSUS PENGURUSAN PERAKAUNAN TERIMAAN DAN HASIL BAYARAN PADA 23-25 FEBRUARI 2015 2112
SEMINAR TEKNIK PENYEDIAAN DAN MENJAWAB OFI, NCR DAN TINDAKAN PENCEGAHAN PADA 10-11 FEBRUARI 2015 1988
SEMINAR KECEMERLANGAN DIRI DAN PROFESIONALISME BAGI PENGHANTAR NOTIS PADA 5 - 6 FEB 2015 2288
KURSUS ETIKA DALAM PENGURUSAN MESYUARAT DAN PENULISAN MINIT MESYUARAT EFEKTIF PADA 4-5 FEB 2015 2176
BENGKEL TAKLIMAT PENYEDIAAN KERTAS PERAKUAN TENDER KERAJAAN PADA 29 - 30 JAN 2015 1614
BENGKEL PENYELENGGARAAN TRANSMISI ENJIN AUTOMATIK & ARAHAN PEMATUHAN DI JALAN RAYA PADA 26 - 27 JAN 2015 1227
KURSUS PEMATUHAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 & PELAKSANAAN PELAN KESELAMATAN PADA 21-22 JAN 2015 1461
KURSUS PEMAHAMAN KLAUSA DALAM PELAKSANAAN 5S PADA 21-22 JAN 2015 1361
Seminar Pengurusan Perolehan Kerajaan Dan Isu-Isu Berkaitan Sebutharga Dan Tender Kerajaan, 3 - 4 Disember 2014 2710
KURSUS PRA PERSARAAN - MELAHIRKAN PESARA USAHAWAN PADA 28 - 30 OKTOBER 2014 2020
KURSUS PENGENDALIAN PANJAR WANG RUNCIT YANG BERINTEGRITI PADA 27-28 OKTOBER 2014 1346
SEMINAR PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN PEROLEHAN KEWANGAN NEGERI MELAKA PADA 23 OKT 2014 1406
KURSUS PENGUATKUASAAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN N. MELAKA PADA 20-21 OKT 2014 2162
KURSUS PEMANTAPAN AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN BERKUALITI (QE/5S) PADA 20-21 OKT 2014 1623
KURSUS KEMAHIRAN KEPIMPINAN JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA, PADA 20-21 OKT 2014 1250
KURSUS PENGURUSAN DAN PENGAUDITAN TANAH PADA 15-17 OKT 2014 1275
BENGKEL PELAN STRATEGIK PDT, JASIN, PADA 8-10 OKT 2014 1548
SEMINAR PEMANTAPAN DAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA PADA 17 OKT 2014 1456
KURSUS KAEDAH PENULISAN TEKS UCAPAN EFEKTIF DAN BERPENGARUH PADA 2-3 OKT 2014 1911
KURSUS PENYELENGGARAAN BUKU LOG KENDERAAN BERSISTEMATIK PADA 29-30 SEPT 2014 5420
KURSUS REKABENTUK, PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN LANDSKAP PADA 17 - 18 SEPTEMBER 2014 1894
MANAGEMENT-UNION PARTNERSHIP PROGRAMME : UMW TOYOTA MOTORS SDN BHD 2254
SEMINAR PENGENALAN PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) PADA 11 SEPTEMBER 2014 4778
KURSUS PENGURUSAN ASET HIDUP KERAJAAN PADA 3 - 4 SEPTEMBER 2014 2515
SEMINAR PEMBANTU TADBIR & PEMBANTU AM CEMERLANG MEMACU TRANSFORMASI ORGANISASI PADA 9-10 SEPTEMBER 2014 1746
BENGKEL PENYEDIAAN PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PADA 2 - 4 SEPTEMBER 2014 1319
KURSUS PENGURUSAN STRESS MENURUT PERSPEKTIF ISLAM PADA 16-18 JUN 2014 2214

Alamat

No.25, Wisma INSPIM, Jalan Bachang Jaya 1,
Off. Jalan Tun Fatimah, Taman Bachang Jaya,
75250, Melaka
TELEFON : +606 335 0334 | +606 335 0939
FAKS : +606 336 7035
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(Untuk pertanyaan umum)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(Untuk pertanyaan khusus berkenaan kursus-kursus di INSPIM)

Berita Edaran

Dapatkan berita-berita terkini dari INSPIM melalui alamat emel anda.