Title Hits
SEMINAR PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN PENILAIAN KEROSAKAN STRUKTUR MENGIKUT PROSEDUR DAN TATACARA PEROLEHAN, 14 MEI 2018 109
SIMPOSIUM INTEGRITI TADBIR URUS PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI (2-3 MEI 2018) 132
SEMINAR INTENSIF PRA PERSARAAN "PERSEDIAAN KE ALAM BARU'', 23-24 NOVEMBER 2016 1222
SEMINAR PEMAHAMAN PERANAN DAN KEPENTINGAN PEGAWAI PENERIMA DAN PEMBERI MAKLUMAT BAGI JABATAN DAN AGENSI PADA 15 NOVEMBER 2016 964
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EFEKTIF BAGI BADAN BERKANUN, PBT DAN ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI MELAKA 2016, 10-12 NOVEMBER 2016 1250
SEMINAR PEMANTAPAN PERANAN JURUAUDIT DALAM (30 - 31 MEI 2016) 1373
SEMINAR PEMATUHAN AUDITAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM, 15-16 MAC 2016 1589
SEMINAR STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN (NBOS) PADA 16-17 FEB 2016 2140
SEMINAR SIASATAN DALAM & PENDAKWAAN SALAHLAKU PEKERJA, 28 - 29 OKTOBER 2015 1489
TAKLIMAT PENGHANTARAN DAN PEMBAYARAN CUKAI GST (KESALAHAN DALAM PENYEDIAAN PENYATA GST) PADA 22 OKTOBER 2015 1568
SEMINAR PEMAHAMAN DAN PENGURUSAN TINDAKAN TATATERTIB PADA 12-13 MEI 2015 980
SEMINAR AHLI MAJLIS PIHAK BERKUASA TEMPATAN 2015 PADA 31 MAC 2015 1414
SEMINAR PENYELIA DAN JURUTEKNIK CEMERLANG PENINGKATAN PRESTASI & PRODUKTIVITI ORGANISASI, 24-25 MAC 2015 1421
SEMINAR KEPENTINGAN DAN AMALAN TERBAIK IKRAR INTEGRITI KORPORAT (CIP) PADA 20 MAC 2015 1283
TAKLIMAT TATACARA PENGENDALIAN PANJAR WANG RUNCIT BERINTEGRITI PADA 17-18 MAC 2015 1389
Kursus Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti (IA) pada 9-11 Mac 2015 1401
Kursus Tatacara Pengurusan Dan Pengauditan Aset Tak Alih Kerajaan (TPATA) pada 4 - 5 Mac 2015 3539
Kursus Integriti Masa, Hebat Diri, Cemerlang Organisasi pada 2-3 Mac 2015 1272
Kursus Pra Persaraan (Skim & Faedah Persaraan Anggota Perkhidmatan Awam) pada 11-12 Februari 2015 2507
Kursus Kontrak & Perjanjian Bertulis pada 16 -17 Februari 2015 1049
Kursus Pengurusan Kewangan & Tatacara Perundangan Kebankrapan pada 10 -11 Februari 2015 1032
Seminar Pengaduan Awam : Perspektif Baru Dalam Pengurusan Aduan pada 16 - 17 Februari 2015 1269
KURSUS PENGURUSAN PERAKAUNAN TERIMAAN DAN HASIL BAYARAN PADA 23-25 FEBRUARI 2015 1815
SEMINAR TEKNIK PENYEDIAAN DAN MENJAWAB OFI, NCR DAN TINDAKAN PENCEGAHAN PADA 10-11 FEBRUARI 2015 1674
SEMINAR KECEMERLANGAN DIRI DAN PROFESIONALISME BAGI PENGHANTAR NOTIS PADA 5 - 6 FEB 2015 1910
KURSUS ETIKA DALAM PENGURUSAN MESYUARAT DAN PENULISAN MINIT MESYUARAT EFEKTIF PADA 4-5 FEB 2015 1805
BENGKEL TAKLIMAT PENYEDIAAN KERTAS PERAKUAN TENDER KERAJAAN PADA 29 - 30 JAN 2015 1354
BENGKEL PENYELENGGARAAN TRANSMISI ENJIN AUTOMATIK & ARAHAN PEMATUHAN DI JALAN RAYA PADA 26 - 27 JAN 2015 1049
KURSUS PEMATUHAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 & PELAKSANAAN PELAN KESELAMATAN PADA 21-22 JAN 2015 1280
KURSUS PEMAHAMAN KLAUSA DALAM PELAKSANAAN 5S PADA 21-22 JAN 2015 1156
Seminar Pengurusan Perolehan Kerajaan Dan Isu-Isu Berkaitan Sebutharga Dan Tender Kerajaan, 3 - 4 Disember 2014 2184
KURSUS PRA PERSARAAN - MELAHIRKAN PESARA USAHAWAN PADA 28 - 30 OKTOBER 2014 1723
KURSUS PENGENDALIAN PANJAR WANG RUNCIT YANG BERINTEGRITI PADA 27-28 OKTOBER 2014 1130
SEMINAR PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN PEROLEHAN KEWANGAN NEGERI MELAKA PADA 23 OKT 2014 1194
KURSUS PENGUATKUASAAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN N. MELAKA PADA 20-21 OKT 2014 1738
KURSUS PEMANTAPAN AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN BERKUALITI (QE/5S) PADA 20-21 OKT 2014 1289
KURSUS KEMAHIRAN KEPIMPINAN JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA, PADA 20-21 OKT 2014 1066
KURSUS PENGURUSAN DAN PENGAUDITAN TANAH PADA 15-17 OKT 2014 1107
BENGKEL PELAN STRATEGIK PDT, JASIN, PADA 8-10 OKT 2014 1286
SEMINAR PEMANTAPAN DAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA PADA 17 OKT 2014 1243
KURSUS KAEDAH PENULISAN TEKS UCAPAN EFEKTIF DAN BERPENGARUH PADA 2-3 OKT 2014 1560
KURSUS PENYELENGGARAAN BUKU LOG KENDERAAN BERSISTEMATIK PADA 29-30 SEPT 2014 4540
KURSUS REKABENTUK, PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN LANDSKAP PADA 17 - 18 SEPTEMBER 2014 1607
MANAGEMENT-UNION PARTNERSHIP PROGRAMME : UMW TOYOTA MOTORS SDN BHD 1894
SEMINAR PENGENALAN PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) PADA 11 SEPTEMBER 2014 4265
KURSUS PENGURUSAN ASET HIDUP KERAJAAN PADA 3 - 4 SEPTEMBER 2014 1995
SEMINAR PEMBANTU TADBIR & PEMBANTU AM CEMERLANG MEMACU TRANSFORMASI ORGANISASI PADA 9-10 SEPTEMBER 2014 1490
BENGKEL PENYEDIAAN PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PADA 2 - 4 SEPTEMBER 2014 1103
KURSUS PENGURUSAN STRESS MENURUT PERSPEKTIF ISLAM PADA 16-18 JUN 2014 1738
BENGKEL PENYELARASAN DAN PENGUKUHAN PELAN STRATEGIK PKNM (2015-2020) PADA 16-17 JUN 2014 988

Alamat

No.25, Wisma INSPIM, Jalan Bachang Jaya 1,
Off. Jalan Tun Fatimah, Taman Bachang Jaya,
75250, Melaka
TELEFON : +606 335 0334 | +606 335 0939
FAKS : +606 336 7035
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(Untuk pertanyaan umum)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(Untuk pertanyaan khusus berkenaan kursus-kursus di INSPIM)

Berita Edaran

Dapatkan berita-berita terkini dari INSPIM melalui alamat emel anda.