Title Hits
SEMINAR PERANCANGAN DAN PENGURUSAN ASAS DERAF PERJANJIAN KONTRAK KERAJAAN : PENGURUSAN DAN PEMBIAYAAN (27 - 28 OGOS 2018) 269
SEMINAR PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN PENILAIAN KEROSAKAN STRUKTUR MENGIKUT PROSEDUR DAN TATACARA PEROLEHAN, 14 MEI 2018 309
SIMPOSIUM INTEGRITI TADBIR URUS PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI (2-3 MEI 2018) 344
SEMINAR INTENSIF PRA PERSARAAN "PERSEDIAAN KE ALAM BARU'', 23-24 NOVEMBER 2016 1604
SEMINAR PEMAHAMAN PERANAN DAN KEPENTINGAN PEGAWAI PENERIMA DAN PEMBERI MAKLUMAT BAGI JABATAN DAN AGENSI PADA 15 NOVEMBER 2016 1215
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EFEKTIF BAGI BADAN BERKANUN, PBT DAN ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI MELAKA 2016, 10-12 NOVEMBER 2016 1683
SEMINAR PEMANTAPAN PERANAN JURUAUDIT DALAM (30 - 31 MEI 2016) 1721
SEMINAR PEMATUHAN AUDITAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM, 15-16 MAC 2016 1855
SEMINAR STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN (NBOS) PADA 16-17 FEB 2016 2544
SEMINAR SIASATAN DALAM & PENDAKWAAN SALAHLAKU PEKERJA, 28 - 29 OKTOBER 2015 1751
TAKLIMAT PENGHANTARAN DAN PEMBAYARAN CUKAI GST (KESALAHAN DALAM PENYEDIAAN PENYATA GST) PADA 22 OKTOBER 2015 1833
SEMINAR PEMAHAMAN DAN PENGURUSAN TINDAKAN TATATERTIB PADA 12-13 MEI 2015 1224
SEMINAR AHLI MAJLIS PIHAK BERKUASA TEMPATAN 2015 PADA 31 MAC 2015 1628
SEMINAR PENYELIA DAN JURUTEKNIK CEMERLANG PENINGKATAN PRESTASI & PRODUKTIVITI ORGANISASI, 24-25 MAC 2015 1604
SEMINAR KEPENTINGAN DAN AMALAN TERBAIK IKRAR INTEGRITI KORPORAT (CIP) PADA 20 MAC 2015 1490
TAKLIMAT TATACARA PENGENDALIAN PANJAR WANG RUNCIT BERINTEGRITI PADA 17-18 MAC 2015 1586
Kursus Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti (IA) pada 9-11 Mac 2015 1651
Kursus Tatacara Pengurusan Dan Pengauditan Aset Tak Alih Kerajaan (TPATA) pada 4 - 5 Mac 2015 3986
Kursus Integriti Masa, Hebat Diri, Cemerlang Organisasi pada 2-3 Mac 2015 1502
Kursus Pra Persaraan (Skim & Faedah Persaraan Anggota Perkhidmatan Awam) pada 11-12 Februari 2015 2858
Kursus Kontrak & Perjanjian Bertulis pada 16 -17 Februari 2015 1220
Kursus Pengurusan Kewangan & Tatacara Perundangan Kebankrapan pada 10 -11 Februari 2015 1161
Seminar Pengaduan Awam : Perspektif Baru Dalam Pengurusan Aduan pada 16 - 17 Februari 2015 1546
KURSUS PENGURUSAN PERAKAUNAN TERIMAAN DAN HASIL BAYARAN PADA 23-25 FEBRUARI 2015 2052
SEMINAR TEKNIK PENYEDIAAN DAN MENJAWAB OFI, NCR DAN TINDAKAN PENCEGAHAN PADA 10-11 FEBRUARI 2015 1923
SEMINAR KECEMERLANGAN DIRI DAN PROFESIONALISME BAGI PENGHANTAR NOTIS PADA 5 - 6 FEB 2015 2201
KURSUS ETIKA DALAM PENGURUSAN MESYUARAT DAN PENULISAN MINIT MESYUARAT EFEKTIF PADA 4-5 FEB 2015 2084
BENGKEL TAKLIMAT PENYEDIAAN KERTAS PERAKUAN TENDER KERAJAAN PADA 29 - 30 JAN 2015 1558
BENGKEL PENYELENGGARAAN TRANSMISI ENJIN AUTOMATIK & ARAHAN PEMATUHAN DI JALAN RAYA PADA 26 - 27 JAN 2015 1190
KURSUS PEMATUHAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 & PELAKSANAAN PELAN KESELAMATAN PADA 21-22 JAN 2015 1428
KURSUS PEMAHAMAN KLAUSA DALAM PELAKSANAAN 5S PADA 21-22 JAN 2015 1323
Seminar Pengurusan Perolehan Kerajaan Dan Isu-Isu Berkaitan Sebutharga Dan Tender Kerajaan, 3 - 4 Disember 2014 2601
KURSUS PRA PERSARAAN - MELAHIRKAN PESARA USAHAWAN PADA 28 - 30 OKTOBER 2014 1966
KURSUS PENGENDALIAN PANJAR WANG RUNCIT YANG BERINTEGRITI PADA 27-28 OKTOBER 2014 1303
SEMINAR PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN PEROLEHAN KEWANGAN NEGERI MELAKA PADA 23 OKT 2014 1362
KURSUS PENGUATKUASAAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN N. MELAKA PADA 20-21 OKT 2014 2088
KURSUS PEMANTAPAN AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN BERKUALITI (QE/5S) PADA 20-21 OKT 2014 1533
KURSUS KEMAHIRAN KEPIMPINAN JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA, PADA 20-21 OKT 2014 1210
KURSUS PENGURUSAN DAN PENGAUDITAN TANAH PADA 15-17 OKT 2014 1233
BENGKEL PELAN STRATEGIK PDT, JASIN, PADA 8-10 OKT 2014 1496
SEMINAR PEMANTAPAN DAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA PADA 17 OKT 2014 1411
KURSUS KAEDAH PENULISAN TEKS UCAPAN EFEKTIF DAN BERPENGARUH PADA 2-3 OKT 2014 1829
KURSUS PENYELENGGARAAN BUKU LOG KENDERAAN BERSISTEMATIK PADA 29-30 SEPT 2014 5208
KURSUS REKABENTUK, PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN LANDSKAP PADA 17 - 18 SEPTEMBER 2014 1808
MANAGEMENT-UNION PARTNERSHIP PROGRAMME : UMW TOYOTA MOTORS SDN BHD 2176
SEMINAR PENGENALAN PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) PADA 11 SEPTEMBER 2014 4668
KURSUS PENGURUSAN ASET HIDUP KERAJAAN PADA 3 - 4 SEPTEMBER 2014 2422
SEMINAR PEMBANTU TADBIR & PEMBANTU AM CEMERLANG MEMACU TRANSFORMASI ORGANISASI PADA 9-10 SEPTEMBER 2014 1697
BENGKEL PENYEDIAAN PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PADA 2 - 4 SEPTEMBER 2014 1271
KURSUS PENGURUSAN STRESS MENURUT PERSPEKTIF ISLAM PADA 16-18 JUN 2014 2101

Alamat

No.25, Wisma INSPIM, Jalan Bachang Jaya 1,
Off. Jalan Tun Fatimah, Taman Bachang Jaya,
75250, Melaka
TELEFON : +606 335 0334 | +606 335 0939
FAKS : +606 336 7035
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(Untuk pertanyaan umum)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(Untuk pertanyaan khusus berkenaan kursus-kursus di INSPIM)

Berita Edaran

Dapatkan berita-berita terkini dari INSPIM melalui alamat emel anda.